Witryny i ścianki działowe aluminiowo-szklane

Firma Alsal jest producentem wielu różnych rodzajów witryn i ścianek działowych aluminiowo-szklanych bezklasowych, dymoszczelnych, o odporności ogniowej EI w zależności od potrzeb Zamawiającego. Do produkcji ścianek wewnętrznych używamy profili zarówno izolowanych jak i bez izolacji termicznej.

W swojej ofercie firma Alsal posiada różne rodzaje witryn w zależności od funkcji które produkt ma spełniać i kryteriów klasyfikacji produktu:

 1. Sposób otwierania:
  • Stałe
  • Ruchome, wg działu -Systemy okienno-drzwiowe
 2. Wymagania pożarowe:
  • Bezklasowe
  • Napowietrzające
  • Dymoszczelne
  • O wymaganej odporności EI
 3. Wymagania ze względu na konieczność ewakuacji:
  • Bezklasowe
  • Ewakuacyjne
  • Anty-paniczne
 4. Wymagania ze względu na akustykę:
  • Bez wymagań
  • O podwyższonych wymaganiach akustycznych

W/w kategorie mogą występować w różnych konfiguracjach w jednym elemencie, np.: witryna o odporności ogniowej EI o określonych parametrach akustycznych z drzwiami spełniającymi kryteria anty-paniczne.

Równocześnie witryny przez nas produkowane uwzględniają wymagania stosownych norm i przepisów w zakresie:

 1. Przepuszczalność powietrza
 2. Reakcja na ogień
 3. Właściwości akustyczne
 4. Wymagania wytrzymałościowe