Witryny, drzwi i okna przeciwpożarowe

Firma Alsal jest producentem wielu różnych rodzajów witryn, drzwi i okien przeciwpożarowych o odporności ogniowej EI zewnętrznych i wewnętrznych. Do produkcji tych elementów używamy specjalnych profili izolowanych – zarówno do elementów zewnętrznych jak i wewnętrznych – z odpowiednią ilością specjalnych wkładów decydujących o odporności ogniowej elementów aluminiowych wg wskazań dokumentów produktu.

Produkcja i montaż elementów o odporności ogniowej EI odbywa się ściśle wg Aprobat Technicznych i wytycznych ITB dotyczących tych elementów.

Dopuszczalne maksymalne gabaryty elementów o odporności ogniowej, podziały konstrukcyjne, rodzaj i grubości wypełnień, itp. są ściśle określone przez odpowiednie dokumenty (Aprobaty Techniczne, itp.).

W swojej ofercie firma Alsal posiada różne rodzaje witryn, drzwi i okien oraz świetlików przeciwpożarowych w zależności od kryteriów klasyfikacji produktu i funkcji które produkt ma spełniać. Każdy element o odporności ogniowej EI jest elementem dymoszczelnym.

1.Klasa odporności ogniowej:
•EI 15 – drzwi, witryny, okna stałe, okno techniczne
•EI 30 – drzwi, witryny, okna stałe, okno techniczne
•EI 45 – drzwi, witryny, okna stałe, okno techniczne
•EI 60 – drzwi, witryny, okna stałe, okno techniczne
•EI 90 – drzwi, witryny, okna stałe, okno techniczne
•EI 120 – witryny, okna stałe

2.Forma architektoniczna:
•Witryny, okna stałe ze szprosami (ościeżnica + profile pośrednie słupków i rygli + wypełnienie)
•Witryny, okna stałe bez szprosów (ościeżnica + wypełnienie) – ten typ ścianek nie posiada

3.Wymagania termiczne:
•Bez wymagań
•Wymagania standardowe

4.Sposób otwierania drzwi:
•Rozwierne do wewnątrz
•Rozwierne na zewnątrz
•Przesuwne

5.Wymagania ze względu na konieczność ewakuacji
•Bez wymagań
•Ewakuacyjne
•Anty-paniczne

6. Wymagania ze względu na akustykę:
•Bez wymagań
•O podwyższonych wymaganiach akustycznych

 

Równocześnie drzwi i okna przeciwpożarowe przez nas produkowane uwzględniają wymagania stosownych norm i przepisów w zakresie:
1.Odporności na obciążenie wiatrem
2.Przepuszczalność powietrza
3.Reakcja na ogień
4.Wodoszczelność
5.Odporność na uderzenie
6.Właściwości akustyczne
7.Przenikalność cieplna
8.Wymagania wytrzymałościowe
9.Odporność na wpływy klimatyczne
10.Trwałość mechaniczna drzwi zewnętrznych