Konstrukcje przeciwpożarowe

Wykonujemy różne elementy zabudowy pełniące w budynku funkcje wygradzania stref pożarowych i umożliwiające właściwe warunki ewakuacji ludzi. Wśród ślusarki odporności ogniowej znajdują się m.in. drzwi napowietrzające, klapy oddymiające, przegrody stałe, fasady słupowo-ryglowe, przeszklone dachy oraz okna techniczne.

W zależności od potrzeb klientów, konstrukcje mogą posiadać klasy odporności ogniowej od EI15 do EI120, a dachy szklane klasy REI20/RE30.

Klapy oddymiające

Montaż klap oddymiających jest szczególnie ważny w budynkach, w których przebywa duża liczba osób. Dzięki klapom oddymiającym ciepło nagromadzone w trakcie pożaru wewnątrz budynku jest szybko odprowadzane, co ułatwia proces ewakuacji.

Drzwi napowietrzające

Napowietrzanie wnętrza obiektu to niezbędne działanie skutecznych systemów przeciwpożarowych, instalacji odpowiedzialnej za oddymianie, czyli usuwanie z ciągów komunikacyjnych i klatek schodowych ciepła, gorącego powietrza oraz toksycznych gazów gromadzących się podczas pożaru. Zapewnienie stałego dopływu świeżego powietrza na odpowiednim poziomie jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa znajdujących się w budynku osób .

Najwyższa jakość wykonania, nowoczesne rozwiązania, funkcjonalność, estetyka oraz bogata paleta kolorystyczna to tylko wybrane cechy charakteryzujące oferowane przez nas produkty i usługi. Aby w pełni zaspokoić wymagania klientów, w naszych konstrukcjach stosujemy przeszklenia i okucia renomowanych producentów. Elementy przeszklone wykonujemy z szyb pojedynczych, zespolonych jedno i dwukomorowych, termoizolowanych, dekoracyjnych, bezpiecznych, ognioodpornych i ognioochronnych, izolujących akustycznie, przeciwsłonecznych oraz samoczyszczących.