Schody i podłogi szklane

Firma Alsal projektuje, produkuje i montuje schody i podłogi szklane. Ze względu na dużą różnorodność zamierzeń i oczekiwań Zamawiającego oraz wiele możliwości wykonania tego typu produktów każdorazowo wymagają indywidualnych uzgodnień w celu zrealizowania osiągnięcia założonego przez Zamawiającego celu.

Schody i podłogi szklane produkowane przez firmę ALSAL ze względu na rodzaj materiału z którego są wykonane, oraz na sposób mocowania można podzielić na następujące grupy:

1. Ze względu na sposób mocowania szkła:

• Mocowane punktowo
• Liniowo

2. Ze względu stopień przezierności szkła:

• Z wypełnieniem całkowicie przeziernym
• Z wypełnieniem częściowo przeziernym – możliwe różne wzory, rastry wg indywidualnych uzgodnień

Produkowane przez nas konstrukcje uwzględniają wymagania stosownych norm i przepisów w zakresie:
1. Odporności na obciążenie tłumem
2. Wymagania wytrzymałościowe